Μηχανισμοί

Σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα των επίπλων που θα επιλέξουμε για τον χώρο μας παίζει η επιλογή των μηχανισμών. Για τη σωστή τοποθέτηση είναι απαραίτητη η χρήση καλής ποιότητας μηχανισμών με προδιαγραφές τέτοιες που να αντέχουν σε μακροχρόνια χρήση.

Συνήθως χρησιμοποιούνται τρεις κατηγορίες μηχανισμών:

Αυτοί που στηρίζουν τα ντουλάπια. Ο κυριότερος και μεγαλύτερης σπουδαιότητας μηχανισμός είναι οι αναρτήρες. Αυτοί χρησιμεύουν για να στηρίζουν τα πάνω ντουλάπια της κουζίνας. Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί και να τοποθετηθούν σωστά και ευθύγραμμα για να μπορούν να συγκρατήσουν ένα συγκεκριμένο βάρος ανάλογο του αρχικού βάρους των ντουλαπιών αλλά και του συνολικού που θα ζυγίζουν τα πράγματα που θα τοποθετηθούν μέσα σε αυτά.

Οι μεντεσέδες. Αυτοί οι μηχανισμοί βοηθούν να ανοιγοκλείνουν σωστά τα ντουλάπια και κρατούν ευθυγραμμισμένη την πόρτα. Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος που θα τοποθετηθούν αυτοί οι μηχανισμοί αλλά και οι προδιαγραφές που έχουν από το εργοστάσιό τους.

Μηχανισμοί για το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών. Το συγκεκριμένο είδος μηχανισμού πρέπει να έχει πέρα από τα μεταλλικά μέρη και κάποια ελαστικά, για να μειώνεται ο θόρυβος κατά τη λειτουργία τους αλλά και για να μην υπάρχει φθορά στους σιδηροδρόμους. Εκτός από τους τρεις βασικούς αυτούς μηχανισμούς υπάρχουν και δεκάδες άλλοι που όμως και προαιρετικοί είναι και καθαρά βοηθητικοί. Μία σύνθεση επίπλων κουζίνας που έχει τους τρεις βασικούς μηχανισμούς θεωρείται πλήρης και σε αυτούς θα πρέπει να δίνεται και η μεγαλύτερη προσοχή τόσο στην επιλογή όσο και στην τοποθέτηση.